Gerència de Ports- Port Local

Al port local de Dénia, hi ha disponibilitat de 580 amarraments per a embarcacions de màxim 8 metres de eslora.


Castell d'Olimbroi 7

Tel.: 96 578 00 67
Fax.: 96 578 05 03
Email.: puertos.denia@coput.m400.gva.es

WEB
http://www.cit.gva.es/cast/puertos/puertos/puertos-cv/puertos-gv/denia/informacion-general/